METALTRANSYS KOHÁSZATI KIFEJEZÉSEK ÉRTELMEZŐ SZÓTÁRA

METALTRANSYS KOHÁSZATI KIFEJEZÉSEK ÉRTELMEZŐ SZÓTÁRA
A négy nyelvű METALTRANSYS Kohászati Kifejezések Értelmező Szótár a kohászati és járulékos szakmaterületek – öntészet, vaskohászat, fémkohászat, az ezekhez kapcsolódó környezetvédelem, minőségbiztosítás, szabályozástechnika stb. – mintegy 11.000 címszavának értelmezését tartalmazza magyar, angol, német és svéd nyelven. Jól hasznosíthatják mindazok, akik ezen a szakterületen végeznek idegen nyelvű levelezést, fordítást vagy üzleti munkájukhoz elengedhetetlen a szakszavak és jelentésük ismerete.
A Metaltransys hétnyelvű kohászati értelmező szótár ingyenes hozzáféréssel elérhető a
weboldalon.