1./ Cél:

A Magyar Öntészeti Szövetség évente Életmű díj adományozásával kívánja
elismerni a magyar öntészet fejlesztésében, művelésében, a szakma hírnevé-
nek öregbítésében hosszú éveken át kifejtett kiemelkedő, eredményes szak-mai munkát.

2./ Általános szabályok

  • A díj átadására egy évben egyszer, a MÖSZ rendes éves közgyűlésén kerül sor.
  • Évente legfeljebb egy díj kerülhet átadásra.
  • Az Életmű-díj erkölcsi elismerést jelent. A díjjal járó bronz szobrot a Caster Kft. ajánlotta fel. A bronz szobor márvány talapzatára helyezett rézlemezen rögzítésre kerül a díjazott neve és a díj odaítélésének időpontja.
  • Az Életmű díjra egyén, illetve szakmai kollektíva is javaslatot tehet. A javaslat benyújtásához aktív jelölt munkahelyi vezetőjének írásbeli támogatása szükséges.
  • A díj odaítéléséről a MÖSZ elnöksége – a Kuratórium javaslata alapján – titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt.

3./ Javaslat beadási határideje

  • A javaslatot március 25-ig a MÖSZ titkárságán kell benyújtani.

4./Életmű díjban részesülhet az a személy, aki

  • a 60. életévét betöltötte,
  • hosszú évekig a magyar öntészet területén végzett kiemelkedő, eredményes munkát,
  • az öntész társadalom megbecsülését élvezi,
  • tevékenységének pozitív hatása az egész magyar öntészetre kihatott.

5.)A pályázatot két példányban írásban, vagy elektronikus formátumban kell a MÖSZ címére beküldeni:
1211 Budapest, Öntöde u. 10., illetve foundry@foundry.hu

Budapest, 2023. január 31.

Dr. Rick Tamás
a MÖSZ-díj
Kuratórium elnöke