A Magyar Öntészeti Szövetség az öntészet területén kiemelkedő szakmai tevékenység ösztönzésére díjat alapított. A díj kinyilvánítja a hazai öntész társadalom megbecsülését.

1.) A pályázat benyújtására jogosultak:

– MÖSZ-tag társaság,

– MÖSZ-tag társaság(ok) adott témában közreműködő szakértői csoportja,

– Az öntészet területén vagy érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett személy.

Kivételesen indokolt esetben díjat kaphat közösség, illetve egyén is pályázaton kívül olyan beérkezett javaslat alapján is, melyet a kuratórium többsége támogat.

2.) A pályázat kategóriái:

A – kiemelkedő társasági teljesítmény,

B – beruházás célú műszaki fejlesztés területén elért kimagasló eredmény,

C – eredményes technológia, illetve gyártmányfejlesztés,

D – példamutató eredmény a környezetvédelem területén,

E – kiváló szellemi alkotás (szakirodalmi munkásság, tudományos eredmény, kiadott szakkönyv stb.).

Kategóriától függetlenül évente maximum két díj – egy közösségnek és egy egyéni pályázónak – adományozható.

3.) A pályázat formai követelményei:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a., a pályázó(k) adatait, (név, cím, telefon),

b., a pályázó(k) rövid bemutatását (1/2 oldal/pályázó),

c., a pályázó(k) által elért eredmények bemutatását (2-3 oldal),

d., a pályázat tartalmának fontosságát a magyar öntészet szempontjából (max 1/2 oldalas

rövid összegzés),

e., kollektív, illetve egyéni pályázatok esetén a munkáltató(k) elvi, pályázat megjelentetési engedélyét.

A pályázatot elektronikus formátumban a MÖSZ címére kell beküldeni:

1211 Budapest, Öntöde u. 10., illetve foundry@foundry.hu

4.) A pályázat beadási határideje: 2023. március 25.

5.) Pályázat elbírálását a MÖSZ közgyűlése által megválasztott öt fős kuratórium végzi 2023. március 31-ig. A díj átadására a MÖSZ éves rendes közgyűlésén kerül sor.

.Budapest, 2023. január 31.

Dr. Rick Tamás
a MÖSZ-díj
Kuratórium elnöke