A Magyar Öntészeti Szövetség az öntészet területén dolgozó, a pályázat benyújtásakor még 35 évesnél fiatalabb szakemberek kiemelkedő, önálló munkájának elismerésére, a szakmai tevékenység ösztönzésére díjat alapított. A díj elismeri a hazai öntész társadalom fiatal szakembereinek kiemelt teljesítményét, bizonyítja megbecsülésüket.

1.) A díjban részesülhet egy – egy személy  

2.) A pályázat benyújtására jogosult

– minden MÖSZ-tag társaság vezetése,

– MÖSZ-tag társaság(ok) adott témában közreműködő munkacsoportja, szervezeti egysége,

– az öntészet területén vagy érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett személy,

és javaslatot tehetnek egy személyre (egyszemélyi javaslat esetén, saját magukra is).

3.) A pályázat kategóriái:

A   –  kiváló szellemi alkotás (szakirodalmi munkásság, tudományos eredmény stb.).

B   –   fejlesztés (beruházási, technológiai, illetve gyártmányfejlesztési) területén elért

kimagasló eredmény.

C    –  kiemelkedő eredmény a környezetvédelem területén.

D    –  kiemelkedő munkateljesítmény a termelés területén.

4.) Kategóriától függetlenül évente összesen egy egyéni díj adományozható.

5.) A pályázat formai követelményei:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a., a pályázó adatait, (név, cím, telefon),

b., a pályázó rövid bemutatását (maximum 1/2 oldal személyenként),

c., a pályázó által elért eredmény bemutatását (A/4-es oldalakon, ábrákkal, fényképekkel),

d., a pályázat tartalmának fontosságát a magyar öntészet szempontjából (max 1/2 oldalas rövid összegzés),

e., a pályázatok adatainak nyilvánosságra hozatalát jóváhagyó munkáltatói elvi engedélyt.

6.) A Kiváló fiatal öntész díj egy márványból készült talapzaton álló, acélöntvényből készült szobor, amelyet a Magyarmet Kft. (Bicske, Magyarország) készít el és bocsát a MÖSZ-Díj Bizottság rendelkezésére.

7.) A pályázatot két példányban, elektronikus formátumban a MÖSZ címére kell beküldeni:

1211 Budapest, Öntöde u. 10., illetve foundry@foundry.hu

8.) A pályázat beadási határideje: 2023. március 25.

9.) Pályázat elbírálását a MÖSZ közgyűlése által megválasztott ötfős MÖSZ-díj kuratórium végzi 2023. március 31-ig. A díj átadására a MÖSZ éves rendes közgyűlésén kerül sor.

Budapest, 2021. január 31.
Dr. Rick Tamás
a MÖSZ-díj
Kuratórium elnöke