1. A munkakörre vonatkozó feladatokat a MÖSZ Alapszabálya és a csatolt Tevékenységjegyzék tartalmazza.
 2. Az ügyvezető képviseli a szövetséget hatóságok és harmadik felek előtt.
 3. Az ügyvezető ellátja a szövetség működtetéséhez szükséges szervezési, ügykezelési, szerződéskötési, pénzügyi-számviteli, utalványozási, tagnyilvántartási, és információ-szervezési feladatokat. E feladatokat az irányítása alatt álló ügyintéző, illetve megbízott bevonásával végzi el.
 4. Az ügyvezető felelős az éves költségvetés elkészítéséért, az abban jóváhagyott pénzügyi keretek rendeltetésszerű és a mindenkori előírásoknak megfelelő felhasználásáért, a gazdálkodási mérleg határidőre történő elkészítéséért, a szövetség ingó és ingatlan vagyonának kezeléséért, a szövetség hatékony gazdálkodásának biztosításáért.
 5. Az ügyvezető a végzett munkájáról köteles rendszeresen tájékoztatni az elnököt, szükség szerint az elnökség tagjait. Az ügyvezető az elnökség üléseinek tanácskozási joggal állandó résztvevője.
 6. A munkakör határozatlan idejű munkaviszony (akár rész-munkaidős is – a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján) vagy megbízásos jogviszony keretében látható el.
 7. A munkavégzés helye: a Magyar Öntészeti Szövetség mindenkori székhelye – jelenleg 1211 Budapest, Öntöde utca 10.
 8. Díjazás: megegyezés szerint.
 9. Jelentkezési feltételek:
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  • felsőfokú iskolai végzettség (szakirányú végzettség előnyben),
  • magabiztos angol középfokú nyelvismeret,
  • szakirányú munkatapasztalat előnyben.

A pályázó ismertesse pályázatában a szakmai életútját, eddigi tevékenységét.

pályázatot 2021. november 15-ig a MÖSZ titkárságára kell zárt borítékban, jelszóval ellátva, vagy a szövetség foundry@foundry.hu e-mail címére írásvédett fájlban beküldeni.  Az e-mailben megküldött pályázathoz a jelszót SMS-ben kérem a 06 30 233-1922-es telefonszámra egyidejűleg megküldeni.

A pályázatokat az Elnökség a pályázati határidő lejártát követően bírálja el.

Az elnökség fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.

Budapest, 2021. november 2.

Dr. Vigh László
elnök
Magyar Öntészeti Szövetség